Vastuukertomus 2020

Vastuullisuuden merkitys meille

Vastuullisuus on aina ollut tärkeä osa toimintaamme, mutta viime vuosina olemme ottaneet sen tietoisesti painopistealueeksi. Tiedostamme, että toimialamme haasteita ovat rakentamisen laatu, asumisen hinta, työntekijöiden oikeudet ja harmaa talous.

Olemme myös laatineet yrityksellemme eettiset toimintaohjeet, joiden mukaan toimimme. Eettisten toimintaohjeiden tavoitteena on ohjata toimintaa sekä edistää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta omassa ja yhteistyökumppaniemme toiminnassa.

Sidosryhmille tehdyssä kyselyssä löysimme toiminnallemme olennaiset vastuullisuusteemat. Ne ovat kohtuuhintaiset asunnot, laadukas rakentaminen, energiatehokkuus, turvalliset työmaat, hyvä asiakaskokemus, asiakaslähtöisyys, luotettava kumppaniverkosto, vastuulliset hankinnat, verojalanjälki, asumisterveys ja kierrättäminen.

Vastuullisuus taloudessamme ohjaa meitä

Koemme, että läpinäkyvät toimintatavat ovat ainoa oikea tapa toteuttaa rehellistä liiketoimintaa. Vastuullisesta taloudenhoidosta on ilo raportoida. Hyvät eettiset arvot ohjaavat tekemiämme päätöksiä ja olemme vahvasti korruptiota vastaan.

Korruption vastainen toimintamme ohjaa kaikkia päätöksiämme.

  • Henkilökohtaiset mieltymykset tai suhteet eivät vaikuta YH Kotien tekemiin päätöksiin.
  • Sponsoroinnin perustana ei ole oman hyödyn tavoittelu tai edellytys yhteistyölle.

Meillä on suuret odotukset yhteistyökumppaneillemme.

  • YH Kodeilla on laaja alihankintaverkosto ja kumppanien valinta tehdään harkiten. Yhteistyötä tehdään vain hyvämaineisten, valtakunnallisesti tunnettujen keskisuurien ja suurien toimijoiden kanssa. Heiltä edellytetään vastuullisuutta myös omassa toiminnassaan.
  • Edellytämme sponsoroitavalta urheiluyhteisöltä hyvän urheilutavan mukaista toimintaa. Sponsoroitavan epäeettinen toiminta saattaa johtaa sopimuksen purkuun. Kiinnitämmekin erityistä huomiota sponsoroitavaa kohdetta valittaessa, kuinka mm. juniorityö on hoidettu ja linjattu.

Haluamme pitää hyvän maineemme, jonka rakentamiseksi olemme tehneet töitä väsymättömästi.

  • Olemme viimeiset neljä vuotta sijoittuneet Taloustutkimuksen vuokranantajien mielikuvatutkimuksissa selkeästi yli toimialan keskiarvon.
  • Yhteistyökumppaneidemme epäeettinen toiminta vahingoittaa myös YH Kotien mainetta ja saattaa johtaa sopimuksen purkuun.

Ystävällisyyttä ympäristölle

Tiedostamme, millä tavalla toimintamme vaikuttaa elinympäristöön, minkä vuoksi ympäristöhaittojen vähentäminen on olennainen osa YH Kotien vastuullista toimintaa. Otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset ja teemme kaikkemme estääksemme ympäristövahinkojen syntymisen.

Tiesitkö, että asuminen on suomalaisten yksi suurimmista yksityisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajista? Omistamissamme asunnoissa asuu lähes 15 000 asukasta, jotka omilla asumistottumuksillaan vaikuttavat päästöjen ja jätteiden määrään. Sen vuoksi kannustamme jatkuvasti asukkaitamme päästöjen ja jätteiden määrän vähentämiseen. Pienetkin ilmaston hyväksi tehdyt valinnat auttavat lopulta paljon.

Ympäristövastuu on arkea asumisessa ja siihen kuuluu olennaisesti kestävä veden käyttö, jätteiden ja kierrätyksen tehokkuus sekä energiatehokkaat talot, hiilineutraaliuden tavoittelua unohtamatta.

Työmaalle ympäristöystävällisiä terveisiä

YH Kodeilla on laaja alihankintaverkosto ja kumppanien valinta tehdään harkiten. Yhteistyötä tehdään vain hyvämaineisten, valtakunnallisesti tunnettujen keskisuurien ja suurien toimijoiden kanssa. Heitä edellytetään toimimaan ympäristölainsäädännön mukaan ja minimoimaan ympäristövaikutukset työmailla. Uusien rakennusten suunnitteluvaiheessa otamme aina huomioon energiatehokkuuden ja asumisen aikaisten päästöjen ja jätteiden vähentämisen.

Rakennamme vihreää asumista

Vuokranantajana ja rakennuttajana haluamme tukea kestävää rakentamista ja vastuullista asumista. Rakennamme kohteemme säädösten ja määräysten mukaan energiatehokkuus huomioiden. Otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset ja teemme kaikkemme estääksemme ympäristövahinkojen syntymisen. Ympäristötavoitteiden, -säädösten ja sisäisten ympäristöohjeiden noudattaminen ja seuranta ovat jokaisen työntekijämme velvollisuus. Ympäristöhaittojen vähentäminen on osana jokapäiväistä toimintaamme.

Hyvinvointia henkilöstölle

Haluamme tarjota reilun ja innosta-van työpaikan kaikille YH Kotilaisille. Kun töissä on hyvä olla, sinne on mukava mennä ja siellä on kaikkien helppo tehdä töitä. Vastaamme kukin hyvän työilmapiirin luomisesta ja teemme tärkeää työtä sen ylläpitämiseksi

Turvallisesti töissä

Työntekijöidemme turvallisuus ja työhyvinvointi ovat meille ensisijaisen tärkeää. Työturvallisuuden tärkeys korostuu erityisesti työmaalla liikuttaessa.

Työturvallisuuskoulutusten lisäksi meillä on erikseen nimetty työsuojeluhenkilö varmistamassa työntekijöidemme turvallisuutta.

Edellytämme alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme turvallisia toimintatapoja työmaalla ja muussa työympäristössä.

Työturvallisuus on jokaisen työtekijän vastuulla ja he vastaavat omista päätöksistään sekä toiminnastaan tehokkaasti, turvallisesti ja rehellisesti. Olemme meille annetun luottamuksen arvoisia.

Emme salli minkäänlaista häirintää ja syrjintää työpaikallamme. Emme myöskään salli sitä yhteistyökumppaneiltamme. Kunnioitamme yöntekijöiden perusoikeuksia ja meitä sitovia työehtosopimuksia ja muita sopimuksia. Ammatillinen järjestäytyminen on jokaisen henkilökohtainen oikeus.

Tasa-arvo on tärkeää

Kaikkia kohdellaan tasavertaisesti ja arviointi tehdään aina suoriutumisen perusteella. Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden, kokemuksen ja koulutuksen mukaan, niin kuin kuuluukin tehdä. Työnantajan ja työntekijän välinen suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen, siitä pidämme kiinni tiukasti.

Jokainen työntekijä on tärkeä ja arvokas tiimipelaaja, jolla on paljon annettavaa niin työlleen kuin työyhteisölleen

Yhteisöllisyyttä yhteiskunnalle

Kannamme yhteiskunnallista vastuutamme lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen. Olemme useana jouluna tehneet lahjoituksen Hyvä joulumieli -keräykseen, jossa kerätään varoja vähävaraisille lapsiperheille. Tuemme lasten ja nuorten harrastamista eri urheiluseuroissa.

Vuokralla-asumisen suosio on kasvanut johtuen talouden pitkästä taantumasta ja asenteiden muutoksesta. Parannamme asukkaiden elämänlaatua tarjoamalla toimivia ja kohtuuhintaisia koteja Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa asunnoille on suuri kysyntä.

Tuemme rakentamisen ja asumisen tutkimusta ja koulutusta Turussa ja Tampereella. Olemme mukana rahoittamassa erilaisia hankkeita, joista viimeisin liittyy ”Asuminen muutoksessa” -tutki-mukseen.

Rakennamme kohtuuhintaisia asuntoja

YH Kodit on monessa mukana: olemme vuokranantaja, kiinteistönomistaja ja rakennuttaja. Omistamme lähes 8 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa Turun ja Tampereen kasvukeskuksissa. Rakennemma vuosittain uusia vuokra-asuntoja.

Kysymme säännöllisesti asukkailtamme palautetta. Sillä tavoin voimme oppia, ja asukkaat pääsevät ääneen. He tietävät parhaiten mikä toimii ja mikä ei. Iso merkitys asukkaiden viihtyvyyteen on huoltoyhtiön toiminnalla, kuinka hyvin muun muassa piha-alueet hoidetaan ja kuinka nopeasti vikailmoituksiin reagoidaan. Huollon toimintaa seuraamme neljä kertaa vuodessa järjestettävillä Lyhty-laadunvalvontakierroksilla.

Asukastoimikunnan kautta jokaisella asukkaallamme on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Hyvä tapa aloittaa asukastoiminnassa on osallistua taloyhtiön asukaskokoukseen. Kokouksessa sana on vapaa, joten voit esittää korjaukseen, huoltoon ja yhteisiin tiloihin liittyviä toiveita, ehdottaa talkoiden, pihajuhlien ja kerhotoiminnan järjestämistä tai äänestää esimerkiksi kerhohuoneen käytöstä. Asukaskokous pidetään yleensä syksyisin asukkaiden toimesta, mutta se voidaan kutsua koolle myös silloin, kun asukkaat haluavat käsitellä tiettyä asiaa. Asukastoiminta on tärkeää vapaaehtoistyötä oman kotitalosi hyväksi.

Asumisenpalveluita kehitetään yhdessä

Asumisenpalvelut tukevat asukkaidemme vaivatonta ja helppoa asumista sekä takaavat hyvän, asukkaiden toiveita ja tarpeita vastaavan arjen. YH Kodit vastaa itse oman kiinteistökantansa hallinnosta ja kunnossapidosta. Hoidamme taloyhtiön asioita tehokkaasti ja luotettavasti, jotta jokaisella asukkaalla olisi hyvä ja turvallinen koti.

Panostamme hyviin käyttö- ja ylläpitopalveluihin ja olemme aktiivisesti yhteydessä asukkaisiin, kiinteistönhoitajiin ja muihin sidosryhmiin. Noudatamme toiminnassamme hyvää isännöin-titapaa, sillä arvostamme kiinteistöjämme ja niissä asuvia ihmisiä – ja lemmikkejä – suuresti.

0 kohdetta listalla

Tilaa uutiskirje ja kuule ensimmäisenä tulevista omistusasunnoistamme!

Tilaamalla uutiskirjeen sinulle lähetetään tietoa YH Kotien uusista omistusasunnoistamme. Voit perua tilauksen uutiskirjeen milloin tahansa uutiskirjeen lopusta löytyvällä linkillä, jolloin tietosi poistuvat YH Kotien järjestelmästä.