YH Kodit – Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2018

Vuonna 2018 onnistuimme olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan: saimme hyviä hankkeita kasvaville alueille Tampereelle ja Turkuun, joissa tarve kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on suuri.

Pähkinänkuoressa Vuosi 2018: Onnistumisia, joilla on merkitystä myös isossa kuvassa

Toimintamme pitkänäköisen kehittämisen kannalta tunnistetut globaalit megatrendit antavat meille säännöllisesti ajattelun aihetta. Koemmekin, että vuoden 2018 menestystä voidaan osaltaan määrittää myös suhteessa toimialallamme laajemmin vaikuttaviin trendeihin.

Onnistumisia, joilla on merkitystä myös isossa kuvassa

Energiatehokkaat kohteet

Uusien kohteiden energiatehokkuuden huomioimisen lisäksi myös useiden vanhempien kohteiden energiatehokkuutta parannettiin: öljylämmitteisiä kohteita muutettiin maalämpökohteiksi – teimme pitkän aikavälin investointeja, joilla pyrimme omalta osaltamme vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin.

Asiakastyytyväisyys

Uskoa omaan tekemiseen valavat vuoden 2018 mittaan aikana saadut kiitokset: YH Kodit sijoittui vuokranantajien mainetutkimuksissa (Taloustutkimus: Tampere ja Turku Tänään 2018) Tampereella ja Turussa sijalle 2. Hyvä sijoittuminen kovassa sarjassa!

Sosiaalinen vastuu

Otimme vastuuta maailman tulevista rakentajista muun muassa tukemalla junioriurheilua ja lahjoittamalla varoja korkeakouluille tekniikan ja rakentamisen opintosuuntiin. Haluamme tukea laadukasta opetusta ja tutkimusta sekä sen myötä myös alan tulevia ammattilaisia.

Oma henkilöstö

Henkilöstömme on meille tärkeä voimavara ja haluammekin varmistua siitä, että työntekijämme viihtyvät työssään. Kuluneenakin vuonna panostimme oman henkilöstömme työsuhde-etuihin.

Mukana ainutlaatuisen kaupunkitilan toteuttamisessa

Yhtenä vuoden 2018 kohokohdista mainittakoon myös YH Kotien voitto Tampereen Tullikamarin aukion uudistamista ja täydennysrakentamista koskevassa suunnittelu- ja toteutuskilpailussa. Tullin Hallit –ehdotus käsittää Tullikamarin alueelle sijoittuvan uudisrakennuksen lisäksi myös aukion ja sitä ympäröivien katujen kehittämisen.

Hankkeen suunnittelu- ja toteutusvastuun myötä pääsemme omalla osaamisellamme vastaamaan yhteen toimialamme megatrendeistä: kaupungistuminen edellyttää kykyä luoda viihtyisiä ja yhteisöllisiä kaupunkitiloja.

Vahva perustekeminen toimii kaiken runkona

Vuoden 2018 mittaan omistuspohjassamme tapahtui muutoksia eläkeyhtiö Elon ja Ilmarisen kasvattaessa omistusosuuttaan. Yhtiöiden mukanaolo tukee arvojemme toteutumista ja toimimistamme vastaisuudessakin yleishyödyllisen, kohtuuhintaisen ja monimuotoisen asumisen mahdollistajana.

Investoinneiltamme haluamme muutakin kuin lyhyen aikavälin tuottoa – niiden mahdollisuuksille luoda yhteistä sosiaalista kestävää hyvää annetaan ansaitusti yhä enenevissä määrin painoarvoa.

Kaiken kaikkiaan koemme onnistuneemme myös kuluneena vuonna surffaamaan toimialallamme merkityksellisten trendien aallonharjalla ja voimmekin suunnata luottavaisin mielin katseen kohti tulevaa.

Janne Tuominen
Toimitusjohtaja Janne Tuominen

Avainluvut Konsernin avainluvut

Strategia YH Kodit on elämän kestävää asumista

YH Kodit – Toimintakertomus 2017

Konsernimme missiona on mahdollistaa elämän kestävä asuminen ja visiona on olla johtava toimija monimuotoisessa asumisessa Tampereen ja Turun seuduilla. Strategiset painopisteemme ovat asiakaskokemuksen jatkuvassa parantamisessa, haluttuna kumppanuutena ja omistaja-arvon kasvattamisessa.

Parannamme asiakaskokemusta helpolla ja nopealla palvelulla sekä tavoitettavuudella, jota lisäämme erityisesti digitalisaation avulla. Halutun kumppanuuden saavutamme vastuullisella, luotettavalla ja läpinäkyvällä toiminnallamme, johon sitoudumme kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030) perustuen. Kasvatamme omistaja-arvoa taloudellisesti kannattavan asunto-omaisuuden kehittämisellä sekä olemassa olevan asunto-omaisuutemme arvon kasvattamisella.

Vuokraustoiminta

Konsernimme omistuksessa oli viime vuonna yhteensä 6 968 (6 805) asuntoa, joista asumisoikeusasuntoja oli 3 379 (3 379) ja vuokra-asuntoja 3 589 (3 426). Toimintakauden kassavirtapohjaisesti laskettu konsernin kohteiden käyttöaste oli 97,35 % (96,32 %).

Kiinteistökehitys

Tilikauden 2018 aikana YH Kodit -konsernin toimialueelle valmistui rakennuttamiskohteita 325 asuntoa, joista 160 oli RS-tuotantoa. Konsernin ulkopuolisiin rakennuttamiskonsulttikohteisiin valmistui 234 asuntoa.

Vuoden 2019 aikana konsernin omaan omistukseen ennakoidaan valmistuvan 666 asuntoa, RS- tuotantona 499 asuntoa ja konsulttikohteina 509 asuntoa.

Suunnittelun eri vaiheissa on 996 asuntoa, jotka valmistuvat vuosien 2020 ja 2021 aikana. Asunnot valmistuvat ARA- ja vapaarahoitteisina YH Kodit- konsernille sekä rakennuttamiskonsulttikohteisiin.

Asumisenpalvelut

Tilikauden aikana YH Kodit –konsernin isännöinnissä oli 7 700 asuntoa Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Konsernin vuokra- ja asumisoikeuskohteissa toteutetaan asukashallintoa kohdekohtaisesti ja alueellisesti. Vuokrataloissa toimivat asukaskokousten valitsemat asukastoimikunnat ja asumisoikeustaloissa talohallitukset. Vuokratalojen talohallitusten puheenjohtajien kokous valitsee keskuudestaan asukasneuvottelukunnan, joka edustaa kaikkia vuokrataloyhtiöitä ja neuvottelee vuokrataloyhtiöiden hallitusten kanssa yhteishallintolain mukaisista asioista. YH-Asumisoikeus Länsi Oy:n hallituksessa on kaksi asukasedustajaa. Toimikuntien ja talohallitusten aktiivisuus vaihtelee kohteittain.

Arvomme:

  • Välitän
  • Ratkaisen
  • Sitoudun

Onnistumiset Vuoden 2018 onnistumiset

Tullikamarin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voitto

Tampereen kaupunki järjesti suunnittelu- ja toteutuskilpailun Tampereen Tullikamarin aukion uudistamisesta ja täydennysrakentamisesta. Mukana oli viisi kilpailuehdotusta ja voittajaksi valittiin YH Kotien ehdotus Tullin Hallit.

Mainetutkimus

Sijoituimme viime vuonna maineeltamme toiseksi Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa. Tutkimus oli osa Tampere tänään ja Turku tänään -tutkimuksia, joissa kyseltiin mm. vuokranantajamielikuvista.

Ympäristöä ajatellen

Vaihdoimme monissa kohteissa öljylämmityksen maalämpöön. Skanssissa asensimme keväällä 2019 valmistuvaan 10-kerroksiseen vuokratalon pohjaan energiapaaluja, jotka ottavat talon lämmitykseen käytettävän energian maasta. Otimme syksyllä ensimmäisenä isona vuokranantajana käyttöön sähköautojen turvallisen latausmahdollisuuden omalta lämpötolpalta.

Skanssiin ensimmäiset asukkaat

Kesällä 2018 valmistui Skanssin ensimmäiset omistusasunnot ja heti perään syksyllä valmistui kaksi ikäihmisille suunniteltua vuokrataloa. Vuoden 2019 keväällä Skanssiin valmistuu vielä yksi kerrostalo omistusasuntoja sekä 10-kerroksinen vuokratalo. Viime vuonna meillä olikin Skanssin korttelissa rakenteilla samaan aikaan jopa 5 kerrostaloa.

Nettisivu-uudistus

Uudistimme keväällä 2018 nettisivujemme ulkoasua ja käytettävyyttä. Tavoitteena oli helpottaa vapaiden asuntojen löytämistä. Uudistuksen jälkeen sivulatausten määrä väheni 36 % ja samalla myös hakemusmäärät kasvoivat.

Tulevaa Tulevaisuuden näkymät

Kasvukeskusten väestön lisäyksestä johtuen, vuokra-asunto-, asumisoikeusasunto- ja omistusasuntokysynnän arvioidaan jatkuvana hyvänä YH Kodit -konsernin toimialueella.

Voimakas kaupungistuminen ja sijoittajien aktiivinen toiminta asuntomarkkinoilla nostaa erityisesti pienten omistusasuntojen hintatasoa. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että monille kotitalouksille vuokra-asuminen on ainoa vaihtoehtoinen asumismuoto.

Tavoitteenamme on rakennuttaa 2000 uutta vuokra-asuntoa seuraavien viiden vuoden aikana Tampereelle ja Turkuun sekä näiden välittömiin ympäristökuntiin.

Kiinteistöjen hoito-, huolto- ja ylläpitokulujen kasvu sekä lisääntyvät peruskorjaustarpeet tuovat jatkossakin paineita vuokrien korotuksille.

Turussa rakennetaan

Keväällä 2019 valmistuu uusia vuokra- ja omistusasuntoja Turun Skanssiin. YH Kotien Skanssin kortteliin on kesään mennessä valmistunut 5 kerrostaloa eli yhteensä 260 asuntoa. Vuoden 2019 aikana valmistuu uusia vuokra-asuntoja sekä Runosmäkeen että Suikkilaan. Lisäksi Suikkilaan valmistuu syksyllä 2019 omistusasuntoja. Vuoden 2019 aikana Turkuun valmistuu yhteensä 384 asuntoa.

Turun puukerrostalo

Turun Linnanfältiin valmistuu keväällä YH Kotien ensimmäinen puukerrostalo. Taloon valmistuu 83 vuokra-asuntoa.

Tampereelle valmistuu uusia asuntoja vuonna 2019

Tampereen seudulle valmistuu vuoden 2019 aikana yhteensä 570 asuntoa. Vuokra-asuntoja valmistuu Tampereella Vuorekseen, Lentävänniemeen ja  Pohtolaan sekä Kangasalle. Omistusasuntoja valmistuu Tampereella Pohtolaan, Hatanpäälle sekä Santalahteen.

Tampereen Santalahteen ensimmäiset asukkaat

Santalahden uudelle asuinalueelle valmistuvat ensimmäiset asunnot syksyllä 2019. Alueella rakennetaan ahkerasti ja lisää asuntoja valmistuu tulevien vuosien aikana.