YH Kodit – Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2018

Vuonna 2018 onnistuimme olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan: saimme hyviä hankkeita kasvaville alueille Tampereelle ja Turkuun, joissa tarve kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on suuri.

Pähkinänkuoressa Vuosi 2018: Onnistumisia, joilla on merkitystä myös isossa kuvassa

Vuonna 2018 onnistuimme olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan: saimme hyviä hankkeita kasvaville alueille Tampereelle ja Turkuun, joissa tarve kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on suuri.

Toimintamme pitkänäköisen kehittämisen kannalta tunnistetut globaalit megatrendit antavat meille säännöllisesti ajattelun aihetta. Koemmekin, että vuoden 2018 menestystä voidaan osaltaan määrittää myös suhteessa toimialallamme laajemmin vaikuttaviin trendeihin.

Onnistumisia, joilla on merkitystä myös isossa kuvassa

Energiatehokkaat kohteet

Uusien kohteiden energiatehokkuuden huomioimisen lisäksi myös useiden vanhempien kohteiden energiatehokkuutta parannettiin: öljylämmitteisiä kohteita muutettiin maalämpökohteiksi – teimme pitkän aikavälin investointeja, joilla pyrimme omalta osaltamme vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin.

Asiakastyytyväisyys

Uskoa omaan tekemiseen valavat vuoden 2018 mittaan aikana saadut kiitokset: YH Kodit sijoittui vuokranantajien mainetutkimuksissa (Taloustutkimus ja NPS) Tampereella ja Turussa sijoille 2. ja 3. Hyvä sijoittuminen kovassa sarjassa!

Sosiaalinen vastuu

Otimme vastuuta maailman tulevista rakentajista muun muassa tukemalla junioriurheilua ja lahjoittamalla varoja korkeakouluille tekniikan ja rakentamisen opintosuuntiin. Haluamme tukea laadukasta opetusta ja tutkimusta sekä sen myötä myös alan tulevia ammattilaisia.

Oma henkilöstö

Henkilöstömme on meille tärkeä voimavara ja haluammekin varmistua siitä, että työntekijämme viihtyvät työssään. Kuluneenakin vuonna panostimme oman henkilöstömme työsuhde-etuihin.

Mukana ainutlaatuisen kaupunkitilan toteuttamisessa

Yhtenä vuoden 2018 kohokohdista mainittakoon myös YH Kotien voitto Tampereen Tullikamarin aukion uudistamista ja täydennysrakentamista koskevassa suunnittelu- ja toteutuskilpailussa. Tullin Hallit –ehdotus käsittää Tullikamarin alueelle sijoittuvan uudisrakennuksen lisäksi myös aukion ja sitä ympäröivien katujen kehittämisen.

Hankkeen suunnittelu- ja toteutusvastuun myötä pääsemme omalla osaamisellamme vastaamaan yhteen toimialamme megatrendeistä: kaupungistuminen edellyttää kykyä luoda viihtyisiä ja yhteisöllisiä kaupunkitiloja.

Vahva perustekeminen toimii kaiken runkona

Vuoden 2018 mittaan omistuspohjassamme tapahtui muutoksia eläkeyhtiö Elon ja Ilmarisen kasvattaessa omistusosuuttaan. Yhtiöiden mukanaolo tukee arvojemme toteutumista ja toimimistamme vastaisuudessakin yleishyödyllisen, kohtuuhintaisen ja monimuotoisen asumisen mahdollistajana.

Investoinneiltamme haluamme muutakin kuin lyhyen aikavälin tuottoa – niiden mahdollisuuksille luoda yhteistä sosiaalista kestävää hyvää annetaan ansaitusti yhä enenevissä määrin painoarvoa.

Kaiken kaikkiaan koemme onnistuneemme myös kuluneena vuonna surffaamaan toimialallamme merkityksellisten trendien aallonharjalla ja voimmekin suunnata luottavaisin mielin katseen kohti tulevaa.

Janne Tuominen
Toimitusjohtaja Janne Tuominen

Avainluvut Konsernin avainluvut

Strategia YH Kodit tänään ja huomenna

YH Kodit – Toimintakertomus 2017

YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista ja luotettavaa asuinkumppanuutta. Olemme tuottaneet asiakkaillemme asumiseen liittyviä palveluja jo 40 vuoden ajan. Tavoitteenamme on, että YH Kodit tunnetaan Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen johtavana asumista ja sitä tukevia palveluja järjestävänä sekä niitä yhdistävänä toimijana.

Onnistumiset Vuoden 2018 onnistumiset

Tullikamarin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voitto

Tampereen kaupunki järjesti suunnittelu- ja toteutuskilpailun Tampereen Tullikamarin aukion uudistamisesta ja täydennysrakentamisesta. Mukana oli viisi kilpailuehdotusta ja voittajaksi valittiin YH Kotien ehdotus Tullin Hallit.

Mainetutkimus

Sijoituimme viime vuonna maineeltamme toiseksi Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa. Tutkimus oli osa Tampere tänään ja Turku tänään -tutkimuksia, joissa kyseltiin mm. vuokranantajamielikuvista.

Energiatehokkuus

Vaihdoimme monissa kohteissa öljylämmityksen maalämpöön. Skanssissa asensimme keväällä 2019 valmistuvaan 10-kerroksiseen vuokratalon pohjaan energiapaaluja, jotka ottavat talon lämmitykseen käytettävän energian maasta.

Skanssiin ensimmäiset asukkaat

Kesällä 2018 valmistui Skanssin ensimmäiset omistusasunnot ja heti perään syksyllä valmistui kaksi ikäihmisille suunniteltua vuokrataloa. Vuoden 2019 keväällä Skanssiin valmistuu vielä yksi kerrostalo omistusasuntoja sekä 10-kerroksinen vuokratalo. Viime vuonna meillä olikin Skanssin korttelissa rakenteilla samaan aikaan jopa 5 kerrostaloa.

Nettisivu-uudistus

Uudistimme keväällä 2018 nettisivujemme ulkoasua ja käytettävyyttä. Tavoitteena oli helpottaa vapaiden asuntojen löytämistä. Uudistuksen jälkeen sivulatausten määrä väheni 36 % ja samalla myös hakemusmäärät kasvoivat.