Tietosuojaseloste, savuton talo

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja henkilötietolaki (523/1999)
Päivitetty (10.3.2022)

 1. Rekisterinpitäjä

YH Kodit Oy / YH Kodit-konserni
Y-tunnus: 0151507-3
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

YH Kodit Oy
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere
puh. 010 227 3000

 1. Rekisterin nimi
  Savuton talo
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Terveysviranomaisille tieto YH-Asumisoikeus Länsi OY:n asukkaiden näkemys kiinteistöjen savuttomuudesta.
 3. Rekisterin tietosisältö
  – Nimi, osoite, puhelinnumero.
  – Tiedot asukkaan mielipide savuttomuudesta.
 4. Tietojen säilytysaika
  Tietoja säilytetään, kunnes terveysviranomainen antaa luvan tietojen poistamiseen.
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Sähköinen lomake (Surveypal)
 6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja luovutetaan paikkakunnan terveysviranomaiselle. Tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille.
 7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Tiedot tallennetaan palvelimiin, joihin pääsy on rajoitettu asianmukaisin teknisin keinoin ainoastaan nimetyille henkilöille. Järjestelmiin kirjautuminen edellyttää yksilöllisiä kirjautumistietoja. Järjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin.
  Henkilökunta on saanut riittävän tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen.
 9. Tarkastusoikeus
  Henkilöllä on oikeus saada tietoonsa hänestä kirjatut tiedot sähköisessä muodossa. Tietopyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Tietopyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
 10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Henkilöllä on oikeus korjata hänestä virheellisesti kirjatut tiedot tekemällä korjauspyyntö. Korjauspyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.
 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Asiakkailla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietonsa rekisteristä. Poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Poistopyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.
0 kohdetta listalla