TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja henkilötietolaki (523/1999)
Päivitetty (21.5.2018)

 1. Rekisterinpitäjä

YH Kodit Oy / YH Kodit-konserni
Y-tunnus: 0151507-3
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

YH Kodit Oy
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere
puh. 010 227 3000

 1. Rekisterin nimi

Tapahtumailmoittautumisrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • Tapahtumailmoittautumistietojen kerääminen

Henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen hoitamiseksi ainoastaan kyselyn vaatimassa laajuudessa. Tapahtumailmoittautumistiedot poistetaan, kun tapahtuma, jota ilmoittautuminen koskee, on pidetty.

 1. Rekisterin tietosisältö
 • Henkilön yhteystiedot
 • Mikäli tapahtumassa on ruokatarjoilua, allergiatiedot
 • Muut tapahtuman ilmoittautumiseen liittyvät tiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
 • Asiakkaan itse syöttämän tiedot

Tietoja päivitetään myös asiakkaan kanssa käydyn viestinnän seurauksena.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta konsernin ulkopuolisille tahoille.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palveluntuottajan alihankkijat voivat käsitellä ja siirtää tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Sikäli kun tietoja käsitellään EU-/ETA-alueen ulkopuolella, palveluntuottaja ja palveluntuottajan alihankkijat on velvoitettu suojaamaan käsittely EU:n tietosuojavakiolausekkeilla 2010/87/EU henkilötietojen siirrosta EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle tai vastaamaan siitä, että asetuksen hyväksymää vastaava suojaa sovelletaan tällaiseen siirtoon tai käsittelyyn.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain nimetyille henkilöillä.

Sähköisesti tallennetut tiedot tallennetaan palvelimiin, joihin pääsy on rajoitettu asianmukaisin teknisin keinoin ainoastaan nimetyille henkilöille. Järjestelmiin kirjautuminen edellyttää yksilöllisiä kirjautumistietoja. Järjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin.

Henkilökunta on saanut riittävän tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen. Yhteistyökumppanit on sopimuksella vastuutettu tietoturvalliseen työskentelyyn ja noudattamaan annettuja tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ohjeistuksia.

 1. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus saada tietoonsa hänestä kirjatut tiedot sähköisessä muodossa. Tietopyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Tietopyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus korjata hänestä virheellisesti kirjatut tiedot tekemällä korjauspyyntö. Hakemuksen tietojen osalta tiedot saa korjattua tekemällä uuden hakemuksen korjatuille tiedoilla. Muiden tietojen osalta tulee tehdä kirjallinen korjauspyyntö rekisterinpitäjälle. Korjauspyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilö voi poistaa tietonsa markkinointirekisteristä markkinointisähköpostin poistu postituslistalta-linkillä tai pyytämällä poistua suoraan rekisterinpitäjältä.

0 kohdetta listalla

Tilaa uutiskirje ja kuule ensimmäisenä tulevista omistusasunnoistamme!

Tilaamalla uutiskirjeen sinulle lähetetään tietoa YH Kotien uusista omistusasunnoistamme. Voit perua tilauksen uutiskirjeen milloin tahansa uutiskirjeen lopusta löytyvällä linkillä, jolloin tietosi poistuvat YH Kotien järjestelmästä.