Hakijarekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja henkilötietolaki (523/1999)
Päivitetty (20.12.2018)

 1. Rekisterinpitäjä

YH Kodit Oy / YH Kodit-konserni
Y-tunnus: 0151507-3
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

YH Kodit Oy
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere
puh. 010 227 3000

 1. Rekisterin nimi

Hakijarekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • Asuntojen tarjoaminen hakemuksen perusteella
 • Sisäinen raportointi
 • Viranomaisraportointi
 • Hakijan yksilöinti
 • Luottotietojen tarkastus

Henkilötietojen käsittely perustuu Valtioneuvoston asetukseen asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008), sekä lakiin asumisoikeusasunnoista (16.7.1990/650).

 1. Rekisterin tietosisältö
 • Nimi- ja yhteystiedot
 • Henkilötunnus
 • Muiden asumaan tulevien henkilöiden tiedot ml. henkilötunnus
 • Hakukriteerit
 • Tulo- ja varallisuustiedot hakutyypin mukaan
 • Yhteyshenkilön yhteystiedot hakutyypin mukaan
 • Nykyisen asunnon tiedot hakutyypin mukaan
 • Asunnon tarpeen syyt
 • Hakijan syöttämät vapaamuotoiset lisätiedot
 • Asumisoikeusnumero hakutyypin mukaan
 • Tarjoukset

Hakijatietojen tietosisältö perustuu Ympäristöministeriön asetukseen arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä (904/2006), sekä lakiin asumisoikeusasunnoista (16.7.1990/650).

 1. Tietojen säilytysaika
 • Hakemustietoja ml. hakijan tiedot säilytetään valtion Asumisenrahoitus- ja kehittämiskeskuksen ohjeistuksen mukaan 3 vuotta hyväksymishetkestä tai vireillepanosta lukien.
 • Pelkkien vapaarahoitteisten kohteiden hakijoiden osalta tietoja säilytetään myös 3 vuotta hyväksymishetkestä lukien tai vireillepanosta lukien. Näiden tietojen osalta tietojen säilytys perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen. Vapaarahoitteisten kohteiden hakija voi pyytää poistamaan tietonsa.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
 • Hakemuslomakkeet
 • Viranomaistahot, kuten kunnat ja kaupungit
 • Luottotietojen osalta Suomen Asiakastieto Oy

Tietoja päivitetään myös asiakkaan kanssa käydyn viestinnän seurauksena.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan niille tahoille, joille tietoja on lain mukaan velvollisuus luovuttaa (esim. kunnat, kaupungit, valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus).

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

Sähköisesti tallennetut tiedot tallennetaan palvelimiin, joihin pääsy on rajoitettu asianmukaisin teknisin keinoin ainoastaan nimetyille henkilöille. Järjestelmiin kirjautuminen edellyttää yksilöllisiä kirjautumistietoja. Järjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin.

Henkilökunta on saanut riittävän tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen. Yhteistyökumppanit on sopimuksella vastuutettu tietoturvalliseen työskentelyyn ja noudattamaan annettuja tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ohjeistuksia.

 1. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus saada tietoonsa hänestä kirjatut tiedot sähköisessä muodossa. Tietopyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Tietopyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus korjata hänestä virheellisesti kirjatut tiedot tekemällä korjauspyyntö. Hakemuksen tietojen osalta tiedot saa korjattua tekemällä uuden hakemuksen korjatuille tiedoilla. Muiden tietojen osalta tulee tehdä kirjallinen korjauspyyntö rekisterinpitäjälle. Korjauspyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Pelkästään vapaarahoitteisiin kohteisiin hakevilla asiakkailla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietonsa rekisteristä. Poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Poistopyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

 

Markkinointirekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja henkilötietolaki (523/1999)
Päivitetty (3.10.2022)

 1. Rekisterinpitäjä

YH Kodit Oy / YH Kodit-konserni
Y-tunnus: 0151507-3
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

YH Kodit Oy
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere
puh. 010 227 3000

 1. Rekisterin nimi

YH Kodit Oy:n markkinointirekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja suoramarkkinointiin, tapahtumailmoittautumisiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. YH Kodit Oy ei luovuta asiakasrekisterinsä tietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen.

Uutiskirjeen tilaajien tiedot säilytetään siihen asti, kunnes asiakas poistuu postituslistalta tai henkilörekisteri ei ole enää ajankohtainen. Tapahtumailmoittautumisissa, tutkimuksissa yms. kertaluonteisissa kampanjoissa, rekisteri poistetaan 6 kk tapahtuman jälkeen.

 1. Rekisterin tietosisältö voi sisältää

Sähköpostiosoitteen, nimen, puhelinnumeron, osoitteen

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse syöttämän tiedot

Tietoja päivitetään myös asiakkaan kanssa käydyn viestinnän seurauksena.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolisille tahoille.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain nimetyille henkilöillä.

Sähköisesti tallennetut tiedot tallennetaan palvelimiin, joihin pääsy on rajoitettu asianmukaisin teknisin keinoin ainoastaan nimetyille henkilöille. Järjestelmiin kirjautuminen edellyttää yksilöllisiä kirjautumistietoja. Järjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin.

Henkilökunta on saanut riittävän tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen. Yhteistyökumppanit on sopimuksella vastuutettu tietoturvalliseen työskentelyyn ja noudattamaan annettuja tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ohjeistuksia.

 1. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus saada tietoonsa hänestä kirjatut tiedot sähköisessä muodossa. Tietopyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Tietopyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus korjata hänestä virheellisesti kirjatut tiedot tekemällä korjauspyyntö. Hakemuksen tietojen osalta tiedot saa korjattua tekemällä uuden hakemuksen korjatuille tiedoilla. Muiden tietojen osalta tulee tehdä kirjallinen korjauspyyntö rekisterinpitäjälle. Korjauspyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilö voi poistaa tietonsa markkinointirekisteristä markkinointisähköpostin poistu postituslistalta-linkillä tai pyytämällä poistoa suoraan rekisterinpitäjältä.

Evästeet

0 kohdetta listalla