EVÄSTEET

Sivustolla käytetään evästeitä sivujen toiminnallisuuden toteuttamiseen ja kävijäseurantaan. Seurantatiedot anonymisoidaan siten, että kävijää ei voida yksilöidä. Evästeet voi halutessaan estää selainsovelluksen asetuksista.

 

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja henkilötietolaki (523/1999)
Päivitetty (20.12.2018)

 1. Rekisterinpitäjä

YH Kodit Oy / YH Kodit-konserni
Y-tunnus: 0151507-3
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

YH Kodit Oy
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere
puh. 010 227 3000

 1. Rekisterin nimi

Hakijarekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • Asuntojen tarjoaminen hakemuksen perusteella
 • Sisäinen raportointi
 • Viranomaisraportointi
 • Hakijan yksilöinti
 • Luottotietojen tarkastus

Henkilötietojen käsittely perustuu Valtioneuvoston asetukseen asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008), sekä lakiin asumisoikeusasunnoista (16.7.1990/650).

 1. Rekisterin tietosisältö
 • Nimi- ja yhteystiedot
 • Henkilötunnus
 • Muiden asumaan tulevien henkilöiden tiedot ml. henkilötunnus
 • Hakukriteerit
 • Tulo- ja varallisuustiedot hakutyypin mukaan
 • Yhteyshenkilön yhteystiedot hakutyypin mukaan
 • Nykyisen asunnon tiedot hakutyypin mukaan
 • Asunnon tarpeen syyt
 • Hakijan syöttämät vapaamuotoiset lisätiedot
 • Asumisoikeusnumero hakutyypin mukaan
 • Tarjoukset

Hakijatietojen tietosisältö perustuu Ympäristöministeriön asetukseen arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä (904/2006), sekä lakiin asumisoikeusasunnoista (16.7.1990/650).

 1. Tietojen säilytysaika
 • Hakemustietoja ml. hakijan tiedot säilytetään valtion Asumisenrahoitus- ja kehittämiskeskuksen ohjeistuksen mukaan 3 vuotta hyväksymishetkestä tai vireillepanosta lukien.
 • Pelkkien vapaarahoitteisten kohteiden hakijoiden osalta tietoja säilytetään myös 3 vuotta hyväksymishetkestä lukien tai vireillepanosta lukien. Näiden tietojen osalta tietojen säilytys perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen. Vapaarahoitteisten kohteiden hakija voi pyytää poistamaan tietonsa.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
 • Hakemuslomakkeet
 • Viranomaistahot, kuten kunnat ja kaupungit
 • Luottotietojen osalta Suomen Asiakastieto Oy

Tietoja päivitetään myös asiakkaan kanssa käydyn viestinnän seurauksena.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan niille tahoille, joille tietoja on lain mukaan velvollisuus luovuttaa (esim. kunnat, kaupungit, valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus).

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

Sähköisesti tallennetut tiedot tallennetaan palvelimiin, joihin pääsy on rajoitettu asianmukaisin teknisin keinoin ainoastaan nimetyille henkilöille. Järjestelmiin kirjautuminen edellyttää yksilöllisiä kirjautumistietoja. Järjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin.

Henkilökunta on saanut riittävän tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen. Yhteistyökumppanit on sopimuksella vastuutettu tietoturvalliseen työskentelyyn ja noudattamaan annettuja tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ohjeistuksia.

 1. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus saada tietoonsa hänestä kirjatut tiedot sähköisessä muodossa. Tietopyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Tietopyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus korjata hänestä virheellisesti kirjatut tiedot tekemällä korjauspyyntö. Hakemuksen tietojen osalta tiedot saa korjattua tekemällä uuden hakemuksen korjatuille tiedoilla. Muiden tietojen osalta tulee tehdä kirjallinen korjauspyyntö rekisterinpitäjälle. Korjauspyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Pelkästään vapaarahoitteisiin kohteisiin hakevilla asiakkailla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietonsa rekisteristä. Poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Poistopyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

 

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja henkilötietolaki (523/1999)
Päivitetty (3.5.2018)

 1. Rekisterinpitäjä

YH Kodit Oy / YH Kodit-konserni
Y-tunnus: 0151507-3
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

YH Kodit Oy
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere
puh. 010 227 3000

 1. Rekisterin nimi

Asuntomyynnin markkinointirekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • Asuntojen markkinointi

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen.

 1. Rekisterin tietosisältö
 • Sähköpostiosoite
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
 • Asiakkaan itse syöttämän tiedot

Tietoja päivitetään myös asiakkaan kanssa käydyn viestinnän seurauksena.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolisille tahoille.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain nimetyille henkilöillä.

Sähköisesti tallennetut tiedot tallennetaan palvelimiin, joihin pääsy on rajoitettu asianmukaisin teknisin keinoin ainoastaan nimetyille henkilöille. Järjestelmiin kirjautuminen edellyttää yksilöllisiä kirjautumistietoja. Järjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin.

Henkilökunta on saanut riittävän tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen. Yhteistyökumppanit on sopimuksella vastuutettu tietoturvalliseen työskentelyyn ja noudattamaan annettuja tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ohjeistuksia.

 1. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus saada tietoonsa hänestä kirjatut tiedot sähköisessä muodossa. Tietopyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Tietopyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus korjata hänestä virheellisesti kirjatut tiedot tekemällä korjauspyyntö. Hakemuksen tietojen osalta tiedot saa korjattua tekemällä uuden hakemuksen korjatuille tiedoilla. Muiden tietojen osalta tulee tehdä kirjallinen korjauspyyntö rekisterinpitäjälle. Korjauspyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilö voi poistaa tietonsa markkinointirekisteristä markkinointisähköpostin poistu postituslistalta-linkillä tai pyytämällä poistoa suoraan rekisterinpitäjältä.

0 kohdetta listalla

Tilaa uutiskirje ja kuule ensimmäisenä tulevista omistusasunnoistamme!

Tilaamalla uutiskirjeen sinulle lähetetään tietoa YH Kotien uusista omistusasunnoistamme. Voit perua tilauksen uutiskirjeen milloin tahansa uutiskirjeen lopusta löytyvällä linkillä, jolloin tietosi poistuvat YH Kotien järjestelmästä.