Turun Pihlajaniemeen uusi asuinalue

Turun Pihlajaniemeen on suunnitteilla yli 5000 asukkaan merellinen ja luonnonläheinen kaupunginosa. Syksyllä järjestetyssä kilpailussa haettiin kolmeen ensimmäiseen asuinkortteliin toteuttajakumppaneita. Yhden näistä korttelin toteuttajiksi valittiin YH Kodit Oy sekä Rakennusliike Lapti Oy. He voittivat yhteisellä kilpailutyöllään ”Kanaalinpiha”, jonka suunnittelijana toimi arkkitehtitoimisto Lundén Architecture Company. Kortteliin tulee rakentumaan noin 300 asuntoa.

Kanaalinpihan suunnittelun lähtökohtana oli luoda eläväistä, kodikasta ja turvallista kaupunkia. Rakennukset ovat toisistaan erottuvia ja muodostavat korttelille erityisen ilmeen. Kattojen muotoilussa on huomioitu ilmansuunnat, asuntotyypit ja näkymät. Elävä ja toiminnallinen sisäpiha muodostuu erilaisista viheralueista, joiden kasvillisuus on monipuolista.

Kilpailuehdotusten arviointi perustui hinta-laatusuhteen kokonaisarviointiin. Painopisteenä olivat myös monipuoliset asumisen ratkaisut ja korttelipihojen laatu, toiminnallisuus ja viihtyisyys. Kilpailuun osallistui 20 ehdotusta, joista kuusi ehdotusta valittiin seuraavaan vaiheeseen. Kilpailuehdotuksista oli mahdollista antaa palautetta Turun kaupungin Kerrokantasi-verkkopalvelussa. Kommentteja annettiin yli 250 kappaletta, joiden avulla arviointiryhmä teki lopulta päätöksensä.

0 kohdetta listalla