Siirry pääsisältöön

Tulorajat asukasvalinnassa

Aihe: Asunnon hakeminen

Tulorajat asukasvalinnassa

Osaan ARA-asunnoistamme asukasvalintaan vaikuttavat hakijan/hakijoiden maksimitulot. Tuloina huomioidaan ansio- ja pääomatulot:

 • palkka, palkanlisät kuten ylityökorvaukset, vuorotyölisät, bonukset jne.
 • eläkkeet
 • ulkomailta saatavat tulot
 • vuokra-, korko- ja osinkotulot
 • puolisolta saatava elatusapu
 • aikuisopintoraha ja -koulutustuki
 • luontaisetujen verotusarvo

Vanhempain-, hoito- tai vuorotteluvapaalla olevan tuloksi katsotaan kuukausitulo, joka hänellä oli ennen kuin hän jäi pois työstään. Jos vanhempainloma ja hoitovapaa ovat kestäneet yli vuoden, voidaan tuloksi katsoa edellisen 12 kuukauden keskiarvo.

Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, otetaan tulona huomioon edellisen 12 kuukauden keskiarvo. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon tuloja alentavana tekijänä esimerkiksi eläkkeelle jääminen ja vaikeasti työllistyvien tilanne. Tilapäisiä tuloja, kuten asevelvollisen päiväraha ja opiskelevien alle 18-vuotiaiden lasten loma-ajan palkkaa, ei oteta huomioon. Lomarahaa ei myöskään tarvitse ottaa huomioon.

Yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot eivät saa ylittää 3540 euroa kuussa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, kunkin aikuisen osalta tulorajaa korotetaan 2480 eurolla. Jos ruokakuntaan kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 600 eurolla.

Esimerkkejä tulorajoista:

 • 1 aikuinen: 3 540 €
 • 2 aikuista: 6 020 €
 • 1 aikuinen ja lapsi: 4 190 €
 • 2 aikuista ja lapsi: 6 670 €
 • 2 aikuista ja 2 lasta: 7 270 €
 • 2 aikuista ja 3 lasta: 7 870 €

Lisää samasta aiheesta

Asunnon hakeminen

Huomioi nämä vuokra-asuntoa valitessa

Mitä kaikkea on hyvä ottaa huomioon, kun etsit vuokra-asuntoa? Sopimuksen kesto on yksi hyvä asia, mikä on hyvä tarkistaa heti alkuun. Myös vuokravakuuden määrä sekä vesimaksut. Kuuluuko nettiyhteys vuokraan ja onko autopaikkoja vapaana?
Lue lisää
Huomioi nämä vuokra-asuntoa valitessa