Tarvitset asumisoikeusjärjestysnumeron, ennen kuin voit hakea asumisoikeusasuntoa. Voit hakea valtakunnallista järjestysnumeroa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta Arasta. Järjestysnumero on voimassa kaksi vuotta ja hakijalla voi olla voimassa vain yksi  numero kerrallaan.

Ennen 1.9.2023 kunnista haetut ja käytössä olevat järjestysnumerot ovat voimassa vuoden 2023 loppuun asti.

0 kohdetta listalla