Olemme erikoistuneet valtion tukemaan yleishyödylliseen ARA-asuntotuotantoon. Osassa kohteitamme on asukasvalinta ja asukkaat valitaan hakemuksessa ilmoitetun asunnon tarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Hakemuksessa ilmoitetut tiedot todennetaan liittein ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Asunnot, joissa on asukasvalinta, on merkitty erikseen kohteen sivuille.

Otamme huomioon nämä seikat asukasvalintaa tehtäessä

 • Asunnon tarpeen syy
 • Varallisuus, tarkemmat rajat alempana
 • Tulot
 • Luottotiedot tarkastetaan

Seuraavat liitteet toimitetaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista

 • Palkkatodistus tai todistus eläkkeestä
 • Viimeisin verotuspäätös ja erittelyosa (yli 18-vuotiailta)
 • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
 • Muut mahdolliset todistukset, mihin hakija haluaa vedota
 • Kotosalla-asuntojen osalta lääkärin tai muun terveyden- tai sosiaalihuollon asiantuntijan lausunto palveluasumisen tarpeesta

Varallisuusrajat

Osa asunnoistamme on valtion tukemia. Asukkaat valitaan hakemuksessa ilmoitettujen asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Asuntoihin on kuntakohtaiset varallisuusrajat. Varallisuudeksi lasketaan esimerkiksi omistamasi kiinteistö, maa-alue tai asunto-osakkeet. Ansiotuloja ei lasketa varallisuuteen.

Tampere (1.9.2018 alkaen)

 • Yhden hakijan ruokakunta: 48 000 euroa
 • Kahden hakijan ruokakunta: 59 000 euroa
 • Kolmen hakijan ruokakunta: 71 000 euroa
 • neljän tai useamman hakijan: korotus 10 000 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa henkilöä kohden.

Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi

 • Yhden hakijan ruokakunta: 33 000 euroa
 • Kahden hakijan ruokakunta: 50 000 euroa
 • Kolmen hakijan ruokakunta: 66 000 euroa
 • Neljän hakijan ruokakunta: 83 000 euroa
 • Viiden hakijan ruokakunta: 99 000 euroa

Turku, 1.9.2018 alkaen

 • Yhden hakijan ruokakunta: 30 000 euroa
 • Kahden hakijan ruokakunta: 45 000 euroa
 • Kolmen hakijan ruokakunta: 60 000 euroa
 • Neljän hakijan ruokakunta: 70 000 euroa
 • Viiden hakijan ruokakunta: 80 000 euroa

Kotosalla-asukasvalinta

Kotosalla-asunnot on suunniteltu ikääntyvien asukkaiden tarpeisiin. Suurin osa vuokra-asunnoistamme on tarkoitettu 63-vuotta ja sitä vanhemmille asukkaille. Poikkeuksena ovat uudemmat Kotosalla-vuokra-asuntomme.

Asunnot, joihin on tarkemmat valintakriteerit (merkitty asunnon kohdalle), tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa selvitys terveydentilasta tai sosiaali- tai terveydenhuollon lausunto Kotosalla-asumisen tarpeesta. Liitteeksi tulee lisätä selvitys omaisuudesta ja tuloista (eläke/palkkatodistus, verotuspäätös ja -erittelyosa) sekä omaisuuden käyvästä arvosta ja veloista. Mikäli hakijalla/hakijoilla on omaisuutta, tulee liitteeksi toimittaa esim. toimeksiantosopimus/kauppakirja, rahasto- tai osakesalkun arvo, tms. Kopiot liitteistä riittävät.