Ekokompassi-sertifikaatti on tunnustus konkreettisesta ympäristötyöstä ja myönnetään hyväksytyn auditoinnin jälkeen. Ekokompassi -järjestelmä auttaa tunnistamaan yrityksen keskeisimmät ympäristöön vaikuttavat tekijät ja seuraamaan niitä. YH Kodit Oy sai Ekokompassi-sertifikaatin lokakuussa 2020.

”Aloitimme oman ympäristötyömme talvella 2020 arvioimalla toimintamme ympäristövaikutukset. Vuokranantajana ja rakennuttajana haluamme tukea kestävää rakentamista ja vastuullista asumista. Vastuu on suuri, sillä omistamme lähes 8 000 asuntoa ja rakennutamme vuosittain noin 500–1000 asuntoa.” kertoo Janne Tuominen, YH Kodit Oy:n toimitusjohtaja.

”Alkukartoituksen jälkeen laadimme koko toimintaamme koskevan ympäristöohjelman, jossa määriteltiin tulevat ympäristötavoitteet ja toimenpiteet. Meille oli myös alusta asti tärkeää saada koko henkilökunta mukaan, jotta saamme heiltä tärkeitä näkökulmia ja kehitysehdotuksia. Ympäristökoulutus tulee olemaan osa perehdytysohjelmaamme, sillä ympäristötavoitteiden ja -säädösten noudattaminen on jokaisen työntekijämme velvollisuus.” jatkaa Tuominen.

YH Kodit Oy:n keskeisimmät ympäristötavoitteet

  • energian kulutuksen seuranta/ pienentäminen
  • jätteiden lajittelu sekä
  • viestinnän parantaminen.

Asuminen on suomalaisten yksi suurimmista yksityisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajista. YH Kotien omistamissa asunnoissa asuu yli 10 000 asukasta, jotka omilla asumistottumuksillaan vaikuttavat päästöjen ja jätteiden määrään. Kiinteistön energiankulutusta seurataan reaaliaikaisesti, joka mahdollistaa nopean reagoinnin kulutuspoikkeamiin, kuten lämpö- ja vesivuotoihin.

YH Kodit Oy:n kiinteistöjohtaja Tomi Jokio vastaa nykyisen asuntokannan ylläpidosta ja korjaamisesta: ”Laskemme jatkossa jokaisen isomman remontin hiilijalanjäljen. Suurimmassa osassa asuntoja on huoneistokohtainen lämpötilan ja vedenkulutuksen seuranta, mikä helpottaa myös asukkaiden toimintaa, sillä he voivat itse omalla toiminnallaan vaikuttaa energiankulutukseen ja nähdä tulokset. Olemme lisänneet muovinkeräyspisteitä Pirkanmaalla sitä mukaan, kun on ollut mahdollista. Turun seudulla muovinkeräys on ollut käytössä jo vuoden päivät.”

”Viestimme ja kannustamme jatkuvasti asukkaitamme päästöjen ja jätteiden määrän vähentämiseen. Selkeät ja havainnollistavat ohjeet helpottavat kierrätystä.” sanoo Tuire Mäenpää, YH Kodit Oy:n markkinointijohtaja. ”Vastuu ympäristöstä kuuluu meille jokaiselle ja haluamme omalla esimerkillämme innostaa myös yhteistyökumppaneitamme valitsemaan ympäristöystävällisemmän ja energiatehokkaamman vaihtoehdon.”

Mikä on Ekokompassi?

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen yritys tai tapahtuma sitoutuu. Ympäristötyö auditoidaan, josta saa Ekokompassi-sertifikaatin. Sertifikaatti on kolme vuotta voimassa. Ekokompassi pohjautuu sekä kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin että vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin.  Ekokompassi on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kehittämä palvelu. Palvelua koordinoi Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos OY.