Vuosittaiset vuokrankorotustarpeet johtuvat kiinteistöjen ylläpitokustannusten noususta: tällä hetkellä merkittävimmät kustannukset aiheutuvat kaukolämmön ja sähkön hinnan noususta sekä kasvaneista korkokuluista. YH Kodeilla vuokrat ja asumisoikeusasuntojen vastikkeet nousevat ensi vuonna kuitenkin vähemmän kuin alan muilla toimijoilla. Huolellinen taloudenpito sekä varautuminen korkotason muutoksiin ja kiinteistöjen tuleviin korjauksiin mahdollistavat keskimäärin 2,6 prosentin vuokratarkistuksen, kun arviot kilpailijoiden korotuspaineista liikkuvat 5–15 prosentin välillä.

YH Kodeissa asuu Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen kasvukeskuksissa lähes 15 000 asukasta. Pirkanmaalla on runsaat 5 300 asuntoa ja Varsinais-Suomessa lähes 2 400 asuntoa. Asuntokanta on energiatehokkuudeltaan hyvää keskitasoa, ja kiinteistöjen tuleviin korjaustarpeisiin on varauduttu jo aikaisemmin talouden hyvällä suunnittelulla.

– Huolellisella taloudenpidolla tarkoitetaan ajantasaisen tiedon hyödyntämistä sekä nopeaa reagointia mahdollisiin poikkeamiin. Jotta korotukset pysyvät maltillisina myös tulevina vuosina, pyrimme ennakoimaan sekä laskemaan valmiiksi erilaisia skenaarioita eli tulevaisuuden kehityspolkuja, painottaa YH Kotien talousjohtaja Mari Timonen.

Korjaushankkeiden energiatehokkuus yli rakennusmääräysten

Sähkön ja polttoaineen kallistuminen vaikuttaa palveluiden hintoihin ja sitä kautta kiinteistöjen ylläpidon kustannuksiin. Myös kiinteistövero uhkaa nousta merkittävästi, ja inflaation näkyminen tulevissa palkkaneuvotteluissa lisää palveluiden hintaa entisestään.

– Rakentamisen yhteydessä olemme aina kiinnittäneet huomiota energiatehokkuuteen. Se ei kuitenkaan yksin takaa taloudellisinta lopputulosta, vaan merkittävä osa tulee myös kiinteistön kestävyydestä ja pitkästä käyttöiästä, kiteyttää YH Kotien kiinteistöjohtaja Tomi Jokio.

YH Kotien kiinteistöjen suunnittelussa panostetaan kestäviin ratkaisuihin, kuten tehokkaaseen tilankäyttöön ja hukkaneliöiden välttämiseen. Myös remonteissa ja korjauksissa vaihdettava laitteisto valitaan aina alkuperäistä energiatehokkaammaksi.

– Viime vuosien korjaushankkeissa olemme lähteneet kehittämään energiatehokkuutta merkittävästi yli rakennusmääräysten. Esimerkiksi tällä hetkellä Tampereella saneerattavaan kohteeseen asennetaan poistoilmalämpöpumput. Vaikka tulokset eivät vielä näy koko kannan osalta, on kiinteistötasolla saavutettu merkittävää edistystä. Myös pitkät ja kilpailukykyiset palvelusopimuksemme vaikuttavat kiinteistöhuollon laadun ylläpitämiseen, Jokio lisää.

Energiansäästökampanja laski lämmönkulutusta 11 prosentilla

Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa, ja sitä kautta YH Kotien asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kiinteistöjen tuleviin korjauksiin kuin myös ylläpidon, rahoituksen että korotusten toteutuksen suunnitteluun.

– Energiatehokkuus ja kierrätys ovat tärkeässä roolissa asukasviestinnässämme, ja muuttunut maailmantilanne on vaikuttanut asukkaidemme ajatteluun. Korotukset olivat edellisiä vuosia suuremmat, mutta niin maltilliset, että niille on löytynyt myös ymmärrystä, Jokio sanoo.

Kiinteistöjen kulutuspoikkeamien seurantaa tullaan YH Kodeilla tehostamaan jatkossakin, ja ensi vuonna tavoitteena on tarjota entistä enemmän reaaliaikaista tietoa myös asukkaille. YH Kotien osallistuminen Astetta alemmas -energiansäästäkampanjaan, jossa 8 000 asunnon sisälämpötilaa laskettiin asteella, näkyy luvuissa jo nyt.

– Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna lämmön normeerattu kulutus on pudonnut 11 prosenttia ja veden kulutus vähentynyt 4,8 prosenttia. Kaikki kohteemme, myös aikaisemmin kaasulla tai öljyllä lämmitetyt kiinteistöt, ovat pääsääntöisesti kytketty taloudelliseen ja vähäpäästöiseen kaukolämpöön tai maalämpöön. Suorasähkölämmitystä käyttävissä kodeissa olemme etsineet vaihtoehtoja esimerkiksi selvittämällä investointimahdollisuuksia aurinkosähköön, Tomi Jokio päättää.