Tomi Jokio on aloittanut kesäkuussa YH Kodit Oy:n kiinteistöjohtajana. Jokio on työskennellyt kiinteistön kunnossapidon ja energianhallintaprojekteissa jo toistakymmentä vuotta tuoden mukanaan valtavan kokemuksen kiinteistöjen elinkaari- ja energiajohtamisesta.

YH Kodit omistaa lähes 8 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa Tampereen ja Turun seuduilla. Yrityksen tavoitteena on vähentää omistamiensa kiinteistöjen energiankulutusta ja -kustannuksia sekä niiden energiankäytöstä aiheutuvia CO2-päästöjä. Tomin vastuulla tulee olemaan kiinteistöjen ylläpidon ja korjaustoiminnan johtaminen.

”Kiinteistökannan korjausohjelman ja kunnossapitostrategian laatimisessa, asumismukavuus, vastuullisuus ja energiatehokkuus ovat tärkeässä roolissa.” kertoo Tomi Jokio. ”Hyvä oikea-aikainen huolto ja ylläpito, sekä reaaliaikainen seuranta mahdollistavat asumismukavuuden lisäksi nopean reagoinnin lämpö- ja vesivuotoihin. Näin pystytään estämään tehokkaasti suuremmat ongelmat.” jatkaa Jokio.

”Suuri asuntomäärä tuo myös vastuuta asukkaistamme ja ympäristöstämme. Tomin myötä saimme lisäresursseja kiinteistöjemme ennakoivaan ja pitkäjänteiseen kunnossapitoon.” sanoo Janne Tuominen, YH Kodit Oy:n toimitusjohtaja. ”Tomin ottaessa vastuuta itse kiinteistöistä ja niiden ympäristövaikutuksista, Riitta Järvenpää tulee keskittymään jatkossa asiakaspalveluun ja vastaa mm. vuokraus- ja asukasisännöintitoiminnasta. Riitan panostuksen myötä pystymme herkemmin kuuntelemaan asukkaitamme ja kehittämään asiakaspalveluamme. ” jatkaa Tuominen.

YH Kodit Oy on aloittanut työn Ekokompassi-ympäristösertifikaatin saavuttamiseksi. Keskeiset tavoitteet ovat lämmitysenergian kulutuksen seuranta/pienentäminen sekä jätteiden lajittelu. Viestinnällä on suuri merkitys ja asukkaille viestitään aktiivisesti kierrätyksestä sekä heidän omista vaikutusmahdollisuuksistansa energiankulutuksen pienentämiseen.

Yhteystiedot

Janne Tuominen, toimitusjohtaja, YH Kodit Oy
janne.tuominen@yhkodit.fi, 010 227 3016

Tomi Jokio, kiinteistöjohtaja, YH Kodit Oy
tomi.jokio@yhkodit.fi, 010 227 3141

Riitta Järvenpää, asiakkuusjohtaja, YH Kodit Oy
riitta.jarvenpaa@yhkodit.fi, 010 227 3015