Rakennusten lämmittämiseen menee noin neljännes kaikesta Suomessa käytetystä energiasta. Teemme YH Kodeilla jatkuvasti työtä, jotta saisimme osaltamme vähennettyä rakennustemme turhaa energian käyttöä ja samalla vähentämään päästöjä. Yksi keino on Leanheat, joka on käytössä osassa kaukolämpöverkossa olevista rakennuksistamme.

Lämmitysenergian kulutuspiikit ovat yksi haaste kaukolämmön tuotannossa ja fossiilisten polttoaineiden vähentämisessä. Normaalisti lämmitystä tuotetaan samalla teholla koko päivän, vaikka asunnot olisivat tyhjillään päivän aikana. Haasteita tuovat illat ja aamut sekä vaihtelevat säät. Leanheatin avulla on mahdollista optimoida energiantuotantoa ja vähentää lämmityskuluja jopa 10-20 prosenttia.

Mikä Leanheat?

Leanheat on järjestelmä, joka kerää tietoa asunnoissa olevien sensoreiden kautta tietoa asuntojen sisälämpötiloista ja kosteudesta. Lisäksi se kerää tietoa sääennusteista. Kerättyjen tietojen perusteella Leanheatin tekoäly ohjaa rakennusten keskuslämmitystä mahdollisimman energiatehokkaalla tavalla. Sensoreiden avulla havaitaan myös mahdolliset ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja kosteuteen liittyvät ongelmat ajoissa.

Mitä hyötyä asukkaalle?

Asuntojen keskimääräisen kosteuden tulisi talviaikaan olla 30 – 40 prosentin välillä. Jatkuva, korkeampi kosteusprosentti voi johtaa rakennuksen vahingoittumiseen. Liian kuiva sisäilma saattaa taas aiheuttaa oireita astmaatikoille ja allergikoille. Leanheat säätää asuntoon oikean lämpötilan ja mittaa asunnon ilmasta kosteutta. Mikäli poikkeamia ilmenee, menee siitä ilmoitus suoraan huollolle.

”Sopiva sisälämpötila on 20-22 astetta. Jokainen asukas kokee lämpötilan eri tavalla, mikä asettaa haasteita lämpötilan säätelyyn.” kertoo Toni Koski, YH Kotien tekninen asiantuntija. ”Lämpötila olisi hyvä mitata mahdollisimman neutraalista paikasta, ei esimerkiksi suoraan auringon paisteesta tai ulkoseiniltä. Liika lämmittäminen lisää energiankulutusta ja päästöjä, sillä jokainen lämpöaste lisää lämmönkulutusta viidellä prosentilla.” jatkaa Koski.

Mitä toimenpiteitä YH Kodeilla on tehty fossiilisten päästöjen vähentämiseen?

Leanheat on otettu YH Kodeilla käyttöön sitä mukaan, kun lämmityskeskuksia on uusittu. Vanhoja, öljylämmitteisiä kohteita on vaihdettu maalämpöön ja jatkoa seuraa. Uusissa kohteissamme on asunnoissa omat, huoneistokohtaiset mittarit, joista näkee oman vedenkulutuksen reaaliaikaisesti. Tämä on merkittävästi vähentänyt käyttöveden kulutusta.