Asuntosijoittaminen kummittelee tällä hetkellä monien huulilla. Yksityisten sijoittajien pelätään aiheuttavan taloyhtiöiden konkursseja, yksiöiden ylitarjontaa sekä vuokrien ja asuntojen hintojen nousua. Asunnonomistajissa keskustelu saattaa aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Onko pelko aiheellista?

Taloyhtiöiden velkaantuminen otsikoissa

Taloyhtiölainat ovat toistuvasti otsikoissa, sillä asiantuntijat varoittelevat 70 prosentin suuruisten lainojen lisäävän varsinkin yksityisten asuntosijoittajien velkaantumista. YH Kotien toimitusjohtaja Janne Tuominen kuitenkin muistuttaa, ettei tilanne ole ainutlaatuinen.

– Samaa keskustelua käytiin jo 2000-luvun alussa, jolloin taloyhtiölainojen osuudet olivat jopa 85 prosenttia asuntojen hinnasta. Suhteelliset lainaosuudet eivät ole viimevuosina kasvaneet, vaikka niin on julkisuudessa väitetty.  Luonnollisesti rakentamisen kasvaessa euromääräinen velka lisääntyy, mutta niin lisääntyy samassa suhteessa myös varallisuus.

Vaikka teoriassa on mahdollista, että maksuvaikeuksiin ajautuvan sijoittajan osuus kaatuu lopulta muiden osakkaiden maksettavaksi, Tuomisen mielestä pelkoa lietsotaan turhaan.

– Taloyhtiön konkurssi on hyvin epätodennäköistä etenkin silloin, kun omistuspohja on laaja. Esimerkiksi YH Kotien rakennuttamissa taloyhtiöissä on yleensä 40-100 asuntoa. Kun omistus jakautuu lukuisten osakkaiden kesken, riskit yksittäisen osakkaan kohdalla ovat olemattomat. Historiasta en tiedä yhtään tapausta, jossa taloyhtiö olisi mennyt näistä syistä konkurssiin.

Taloyhtiöllä on myös keinoja turvata lainan maksu. Mikäli osakkeenomistaja ei maksaisi vastikkeita, asunto-osakeyhtiöllä on oikeus ottaa huoneisto haltuunsa laissa määritellyin ehdoin ja vuokrata se velkojen kattamiseksi. Jo 2–3 kuukauden maksamattomat vastikkeet voivat oikeuttaa taloyhtiön käynnistämään menettelyn huoneiston haltuun ottamiseksi.

Tuomisen mukaan taloyhtiön vaikeuksia ei myöskään tarvitse pelätä, jos sijainti on oikea. Useimmat asuntosijoittajat ovatkin keskittyneet samoille asuinalueille kuin YH Kotien asuntotuotanto, sillä näillä alueilla asunnot menevät kaupaksi. Kasvukeskuksissa asunnoille löytyy ostajia tai vuokralaisia.

Asuntosijoittajat vastaavat vuokra-asuntojen kysyntään

Kaupungistuminen on nostettu usein esille, sillä viime vuosina asuntotuotanto on painottunut aiempaa enemmän kasvukeskusten yksiöihin. Tuominen kertoo, että syynä yksiöiden rakentamiseen ei ole asuntosijoittamisen suosio vaan yksiöiden patoutunut kysyntä. Pieniä asuntoja rakennettiin vuosikymmeniä liian vähän, koska asuntopolitiikka ohjasi voimakkaasti minkä kokoisia asuntoja sai rakentaa.

– Vuokralainen kuitenkin viime kädessä päättää, asuuko hän yksiössä vai ei. Yksiöihin ei sijoitettaisi, jos niille ei olisi kysyntää, Tuominen huomauttaa.

Pienten asuntojen kysyntä selittyy yksinasumisen yleistymisellä. Yhden hengen talouksien määrä kasvaa koko ajan, sillä yksiöitä ei enää etsi ainoastaan opiskelijat vaan myös työssäkäyvät sinkut sekä palveluiden äärelle muuttavat eläkeläiset.

– Vuokrataloyhtiöt eivät yksin pysty vastaamaan kysyntään. Siksi nykyinen kaupungistuminen ei olisi mahdollista ilman yksityisiä asuntosijoittajia.

Tuomisen mielestä vaaraa ylitarjonnasta ei ole, koska yksiöt muodostavat edelleen pienen osan asuntokannasta. YH Kotien 8 000 asunnosta selvästi suurin osa on kaksioita ja kolmioita.

Rakentaminen hillitsee vuokrien ja asuntojen hintojen nousua

Vaikka keskustelu yksiöistä käy yhtä kuumana kuin niiden kauppa, pieniä asuntoja ei silti ole riittävästi. Tästä kertoo osaltaan vuokrien ja asuntojen hintojen voimakas nousu. Lisäksi rakennuskustannukset ja tonttihinnat ovat nousseet jatkuvasti samalla kun kohteiden hinnoista lähes 40 prosenttia on veroja tai veroluonteisia maksuja. Sijoittajakysynnän vaikutus hintoihin on näihin verrattuna pieni.

Tuominen uskoo, että rakentamisen lisääntyminen ja asuntojen tarjonnan kasvu hillitsevät sekä hintojen että vuokrien nousua. Hän ei myöskään ole huolissaan mahdollisesta korkojen nousun vaikutuksesta sijoittajien maksukykyyn.

– Vuokrien ja palkkojen nousu johtaa osaltaan yleisen inflaation kasvuun. Korkojen nousu johtuu taas lähtökohtaisesti inflaation kasvusta. Korot, vuokrat ja palkat nousevat siis pitkässä juoksussa käsi kädessä.

Tuominen ei näekään asuntosijoittamista mörkönä vaan mahdollisuutena. Asuntosijoittajat ovat vauhdittaneet rakentamista ja siten edesauttaneet kaupungistumista sekä lisänneet vuokra-asuntojen tarjontaa. Yksityisten sijoittajien avulla on myös muodostanut taloyhtiöitä, joissa asuu sekä asunnonomistajia että vuokralaisia. Tämä kehitys vähentää sosiaalista segregaatiota, joka on ollut monissa lähiöissä osasyynä huonoon asuinviihtyvyyteen ja turvattomuuteen.

– Kaupungistumisesta ja yksiöiden kysynnän kasvusta johtuva rakentaminen on lisännyt työpaikkojen määrää, mitä kautta bruttokansantuote on noussut ja ihmisten hyvinvointi on keskimäärin parantunut.

– Merkittävin uhka asuntosijoittamiselle olisi megatrendien kääntyminen, kuten kaupungistumisen hiipuminen ja yhden hengen talouksien väheneminen, mutta siitä ei tällä hetkellä ole havaittavissa mitään merkkejä. Ja jos niitä alkaisi maailmalla näkymään, me ehtisimme muuttamaan suuntaa myös täällä, Tuominen vakuuttaa.

YH Kotien laajasta asuntovalikoimasta löydät sekä omalle perheellesi että vuokralaisillesi sopivia omistusasuntoja. Tutustu myynnissä ja ennakkomarkkinoinnissa oleviin Turun ja Tampereen seudun asuntoihimme.