Tampereen yliopiston tutkimusryhmä kerää YH Kotien asukkaiden kokemuksia asumisarjen muutoksista Turun ja Tampereen seudulla. Tarkoituksena on selvittää, miten asuntokanta vastaa asumiseen liittyviä tarpeita ja toiveita. Tutkimustuloksia hyödynnetään uudiskohteiden suunnittelussa ja vanhojen kohteiden yhteistilojen muokkaamisessa niin, että ne palvelisivat paremmin tilojen käyttäjiä.

YH Kodit rahoittaa Tampereen yliopiston Asuminen muutoksessa -tutkimushanketta, jossa tarkastellaan, miten YH Kotien kerrostaloasunnot ja niiden naapurustot vastaavat asuinympäristöjen kohtaamiin uusiin haasteisiin. Mukana hankkeessa on myös Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö.

– Isona vuokranantajana ja kiinteistönomistajana haluamme selvittää, miten ihmiset haluavat asua ja miten YH Kotien asunnot vastaavat sitä tarvetta, sanoo YH Kotien toimitusjohtaja Janne Tuominen.

YH Kodit on rakentanut vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntoja Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa jo yli 40 vuoden ajan. Se omistaa lähes 8 000 asuntoa.

Poikkeusolojen myötä elämä on keskittynyt koteihin ja erityisesti etätyö on tuonut muutoksia asumiseen. Jos kodista ei löydy tilaa työpisteelle, sellainen voisi Tuomisen mukaan jatkossa järjestyä esimeriksi kerrostalon yhteisistä tiloista.

– Vanhoissa kohteissa vajaakäytöllä olevia yhteistiloja voitaisiin muuttaa etätyöpisteiksi. Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään myös YH Kotien uudiskohteiden pohjaratkaisujen suunnittelussa.

Lähes 6 000 kerrostaloasukasta saa kyselytutkimuksen

Asuminen muutoksessa -tutkimushankkeeseen liittyvän asukastiedonkeruu on juuri käynnistymässä. Kyselytutkimus lähetetään sähköisesti Tampereen ja Turun seuduilla sijaitsevien kerrostalokohteiden asukkaille. Tutkimus tavoittaa lähes kuusi tuhatta vastaajaa. Kerättyä tietoa käsitellään anonyymissä muodossa niin, etteivät vastaajat ole tunnistettavissa.

Tutkimuksessa asumista tarkastellaan myös kodin seinien ulkopuolelta.

–Tavoite on laajentaa ymmärtämystä asumisesta: se ei ole vain asunnossa tapahtuvaa vaan myös ympäristö ja jaetut tilat ovat osa asumista, muistuttaa tutkimusryhmässä mukana oleva arkkitehti Katja Maununaho.

– Arki on usein aika näkymätöntä. Nyt, kun muutokset koronan vuoksi ovat olleet nopeita ja isoja, ihmiset ovat kiinnittäneet eri tavalla huomiota myös asuinympäristön tiloihin, ratkaisuihin ja palveluihin. Olemme kiinnostuneet kuulemaan, miten asuntojen ja naapurustojen tilat ja palvelut ovat mahdollistaneet tai haitanneet muutoksiin sopeutumista, Maununaho sanoo.

Asuminen muutoksessa -tutkimushanke

  • Tutkimuksen ideana on tarkastella YH Kotien asumisen tiloja, ympäristöjä ja niihin liittyviä palveluita
  • Tutkimuksen toteuttaa Tampereen yliopiston ASUTUT Kestävän asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmä
  • Tutkimushanke käynnistyi vuoden 2020 alussa ja se jatkuu vuoden 2021 ajan
  • Kyselytutkimuksessa on mukana 142 YH Kotien kerrostalokiinteistöä Turun ja Tampereen seudulta
  • Yhteensä kyselytutkimus lähetetään 5 929 asuntoon
  • Kyselyn vastauksia käytetään vain tutkimustarkoituksissa. Kerättyä tietoa käsitellään anonyymissä muodossa niin, etteivät vastaajat ole tunnistettavissa
  • Tutkimuksella YH Kodit haluaa selvittää, millaista asumisen arki on ja miten se on muuttunut
  • Vaikka kysely on vapaaehtoinen, tulevaisuuden asumisen kehittämisen kannalta jokainen vastaus on arvokas