Joulukuussa päättynyt Asuminen muutoksessa -tutkimushankkeen internetissä toteutettu kysely koronavuoden asumisen kokemuksista saavutti hyvin kohderyhmänsä. Jopa 1315 YH Kotien asukasta vastasi Tampereen yliopiston kyselyyn. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Asukkaiden vastauksen kuvaavat, miten erilaisia arkielämän toimintoja on kasaantunut asuintoihin. Rajoitusten myötä yleinen oleskelu asunnoissa oli lisääntynyt 57 prosentilla vastanneista asukkaista. Oleskelun ohella eniten lisääntyneitä aktiviteettejä asunnoissa olivat ruoanlaitto, liikunta ja ostokset. Työssä käyvien tai yrittäjänä toimivien joukosta töiden tekeminen kotona oli lisääntynyt 37 prosentilla vastaajista.

Tutkimuksen kannalta on erityisen kiinnostavaa, miten asukkaat kokivat asuntojensa toimineen muuttuneessa tilanteessa. Asukkailta kysyttiin, olisivatko he toivoneet jonkin asian olevan asunnossaan toisin. Eniten asukkaat kohdensivat toiveita varasto- ja säilytystiloihin. Lisääntynyt kotona oleminen näkyi myös paremman ääneneristyksen ja nykyistä isomman asunnon toiveissa. Hyvin poikkeuksellisesta ajasta huolimatta 59 prosenttia vastaajista ilmoitti, että muutokset olisivat toivottavia myös muulloin kuin pandemian aikana.

Avointen vastausten analysointi jatkuu

Runsaan vastaajamäärän myötä erityisesti avovastausten analysointi on vielä työn alla. Tästä huolimatta muutamat seikat nousevat jo niidenkin osalta esiin. Lisääntyneen kotona oleskelun myötä asukkaiden huomio on kiinnittynyt monin tavoin kodin sisustukseen. Monet kertoivat muuttaneensa asuntonsa kalustusta, esimerkiksi etätyöpisteen toteuttamiseksi, tai yleisemmin asunnon ilmeen ja mukavuuden kohentamiseksi. Asunnon koko nousi vastauksissa esiin erilaisina kokemuksina. Osalle pieni asunto oli tuottanut hankaluuksia, kun taas toisten kertoman mukaan riittävän tilava asunto ja asunnon luonnonvaloisuus oli koettu korona-ajan arkea parantavina tekijöinä. Asunnon varustelun puolesta erityisesti parveke ja sauna nostettiin esiin koronanrajoitusten aikana jaksamista auttaneina tekijöinä.

Korona-ajan rajoitteet ovat myös vaikuttaneet selvästi naapurustojen tilojen käyttömahdollisuuksiin. Ulkoliikunta sekä luonnossa ja pihoilla tapahtuva ajanvietto vaikuttaa korostuneen. Jopa 27 prosenttia vastaajista kertoikin löytäneensä lähiympäristöstään paikkoja, joita ei ollut aiemmin tullut huomioineeksi. Vastauksissa näkyy myös lähipalveluiden merkitys sekä toive oman naapuruston monipuolisemmista liikuntamahdollisuuksista.

Tutkimustyö jatkuu

Kysely antaa hyvän tietopohjan Asuminen muutoksessa -hankkeen seuraaviin vaiheisiin. Tarkoituksena on jatkaa esiin nousseiden teemojen tarkastelua YH Kotien kerrostalokannasta valitun 10 kohteen parissa, aluksi kartoittamalla tarkemmin rakennusten ja niiden lähiympäristöjen tiloja ja palveluja, ja myöhemmin keskustelemalla tilojen käyttöön liittyvistä näkökulmista sekä asukkaiden että YH Kotien henkilökunnan kesken. Lisätietoa tutkimuksen jatkosta seuraa vielä tämän kevään aikana!

Vastaajien taustatiedot

  • Vastaajista 30 prosenttia oli miehiä, 68 prosenttia naisia
  • 50 prosenttia ilmoitti asuvansa yksin, 32 prosenttia oli kahden henkilön kotitalouksista ja 17 prosenttia kolmen tai useamman henkilön kotitalouksista.
  • 49 prosenttia vastaajista kertoi asuvansa kaksiossa, 26 prosenttia kolmiossa, 20 prosenttia yksiössä ja 5 prosenttia neljän tai useamman huoneen asunnossa.